Biltong cakes & Baskets

BEEF BILTONG PACKETS

BEEF BILTONG    50g – R17

BEEF BILTONG  100g – R34

BEEF BILTONG  200g – R67

CUPCAKES:        R180

BEEF BILTONG:    R105

BEEF WORS:          R75

BUDGET CAKE:    R330

BEEF BILTONG:        R194

BEEF WORS:              R126

PLATE:                        R10

SALAMI BUDGET CAKE:   R330

BEEF BILTONG:                        R194

BEEF WORS:                              R60

SALAMI WORS:                        R66

PLATE:                                        R10

DBL DECKER CAKE: R850

BEEF BILTONG:             R535

BEEF WORS:                   R305

PLATE:                             R10

TRIPLE DECKER CAKE: R1000

BEEF BILTONG:                   R620

BEEF WORS:                         R370

PLATE:                                   R10

NUTTY CAKE:        R380

BEEF BILTONG:         R194

BEEF WORS:               R126

MIXED NUTS:             R34

CHOC. PEANUTS:      R16

PLATE:                         R10

BUDGET BASKET: R300

BEEF BILTONG:         R190

BEEF WORS:               R85

BASKET:                      R25

WINE BASKET:    R550

BEEF BILTONG:       R266

BEEF WORS:             R130

BEEF STICKS:            R80

MIXED NUTS:           R34

BASKET:                     R40

 

 

 

Customer to supply his own wine.

BUDGET BOX:     R240

BEEF BILTONG:       R160

BEEF WORS:             R63

BOX:                          R17

NUTTY BOX:         R300

BEEF BILTONG:         R159

BEEF WORS:               R90

MIXED NUTS:             R34

BOX:                             R17